İş Sağlığı Ve Güvenliği

Parla Solar Hücre ve Panel Üretim A.Ş. olarak, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

 

  • Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis, işletme, şantiyeler ve fabrikalarımızda doğaya duyarlı çalışmalar yapmak,
  • Güvenli çalışma alanları yaratarak tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına bilinçlendirmek,
  • İşyerlerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından görev yerinde kullanılmak üzere verilen özel işyeri giysisini veya aksesuarını talimatlarına göre kullanımını sağlamak,
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamaktır.

 

Parla, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutma konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürecektir.

İş sağlığı ve güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.