İnsan Kaynakları Politikası

Enerjisini tüm çalışanlarından alan Parla, kurumsal hedeflerine ve değerlerine bağlılık doğrultusunda iş gücü planlamasını ve mevcut insan kaynağının yönetimini hakkaniyet ilkesi ekseninde sürdürmektedir. Sürdürülebilir başarı için payına düşen rolü en iyi şekilde yerine getirmeyi ve çalışan hedefleri ile şirket hedeflerini ortak paydada buluşturmayı amaç edinen İnsan Kaynakları Yönetimi, organizasyon süreçlerinin tamamında yönlendirici rolü ile hareket etmektedir. İşe alım sürecini objektif kriterlere dayalı olarak yürütürken, takım ruhunun gücüne inanan, kurum kültürü ve değerlerine uygun potansiyel yeteneklerin keşfedilmesi için sistematik çalışmaktadır. Çalışanların bireysel gelişimleri ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak için gerekli tüm eğitim desteği sağlanırken, bilgi-beceri ve bağlılık düzeyini arttırmak amacıyla eğitim, performans değerlendirme, ödüllendirme ve kariyer planlama işlevleri koordineli olarak yürütülmektedir. İnsan Kaynakları tüm işleyişini belirlemiş olduğu prosedür ve yönetmeliklerine bağlı hareket eden “Tek Takım” anlayışı ile sürdürmektedir.

İşe Alım Süreçleri

İşe Alım sürecinde öncelikli olarak pozitif enerjisini işine yansıtabilen, takım ruhunun gücüne inanan, yaptığı işle mutlu olabilen, yenilikçi anlayış ile işine değer katmayı hedefleyen bireylerle çalışma hedeflenmektedir.

 • İş gücü ihtiyacı belirledikten sonra iş ilanları kariyer portallarında yayınlanır.
 • İstenilen niteliklere uygun olan adayların özgeçmişleri değerlendirildikten sonra, adaylar yazılı testlere tabi tutulur. (Genel Yetenek Testi, Yabancı Dil Testi, Kişilik Envanteri)
 • Testlerde başarılı olan adaylar mülakat programına davet edilir.
 • İlgili bölüm yöneticilerinin dahil olduğu İK Mülakat Komisyonu tarafından Değerlendirme Merkezinde uygun görülen adaylar için referans araştırması yapılır.
 • Tüm aşamalar sonucunda Komisyon tarafından özet değerlendirme yapılarak belirlenen adaya iş teklifi sunulur.
 • Başvuruda bulunan diğer adaylara süreç ile ilgili sonuçlar paylaşılır.

Eğitim ve Gelişim Sistemi

İnsan Kaynakları politikamız doğrultusunda tüm çalışanlarımız işe başlangıçtan itibarenoryantasyon ve yıl içinde planlanan eğitim programlarına katılmaktadırlar.

Sürdürülen eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi ile çalışanlarımıza yeni bilgi ve beceri kazandırılması, dolayısıyla genel verimliliğin ve
motivasyonun arttırılması hedeflenmektedir.

Eğitimlerimiz 6 ana başlık altında toplanmaktadır.

 • Yönetici ve Liderlik Geliştirme Eğitim Konuları
 • Kişisel Gelişim Eğitim Konuları
 • Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Konuları
 • Pazarlama ve Satış Eğitim Konuları
 • Fonksiyonel Eğitim Konuları
 • Kurumsal Gelişim Eğitim Konuları

Bu ana başlıklar altında her yıl belirlediğimiz eğitim planlarına ek olarak çalışanlarımızdan gelen eğitim talepleri de değerlendirilerek desteklenmektedir. Eğitimlerimiz şirket bünyesindeki iç eğitimciler veya hizmet alma yoluyla profesyonel eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Parla çalışanları kariyer hedefleri doğrultusunda yapmış oldukları çalışmalarda bünyeye katıldıkları ilk günden itibaren şirketimizin tüm desteğini arkalarında hissetmektedirler. Esas aldığımız kritik başarı unsurları, bireylerin kişisel gelişim planlarının oluşturulmasında ve atama-terfi mekanizmasının her çalışan için eşit derecede işletilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Performans değerlendirme ve kariyer planlamalarının ortak yürütülmesi, geri bildirim sürecinin etkin olarak uygulanması bireylerin yol haritaları ile şirket kazanımlarını ortak noktada buluşturmayı hedeflemektedir.

Parla olarak tüm çalışanlarımızın çalışma hayatları boyunca proaktif yaklaşım ile bakış açılarını genişletmeleri ve değer yaratacak projeleri üretmeleri için performans sisteminin tüm aşamalarda titizlikle yürütülmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu nedenle sistemin ölçülebilir, destekleyici, planlı ve adil olarak çalışması için her yıl düzenli olarak geliştirme ve yenilik çalışmaları yapılmaktadır.