AR-GE

Aydem Yenilenebilir Enerji alanında birçok ilke imza atmış bir şirkettir. Bu bağlamda fotovoltaik sistemler konusunda da öncü yapısını muhafaza edip Türkiye için ilkleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kuruluş yenilikçi ve özgün düşünce yapısı ile Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte olup çalışmalarını bu yönde yürütmektedir.

Fotovoltaik değer zinciri üzerinde yer alan tüm adımlar üzerinde geniş bilgi birikimine sahip olan Ar-Ge grubumuz, özellikle FV güneş hücreleri ve güneş modülleri üzerinde ar-ge çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Yürürlükte olan ve Tübitak tarafından desteklenen projelerimiz:

1. Milli Güneş Enerjisi Santrali Geliştirilmesi (MİLGES) Projesi

Tübitak Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1007) kapsamında destek alan projemizin amacı, Türkiye’nin fotovoltaik (FV) temelli güneş enerjisi santral ekipman ihtiyaçlarını kendi teknolojisi ile üreten ve dünyaya ihracat yapan bir ülke haline gelebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve pilot uygulama olarak 10 MW kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmasıdır.

Projede Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Denizli’de yapacağı yatırım ile Türkiye’de ilk defa yerli güneş hücresi üretilecek olup, projede kullanılacak olan eviriciler ve izleme sistemleri TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilecektir. Proje kapsamında GÜNAM, güneş hücrelerinin geliştirilmesi konularında Aydem Yenilenebilir Enerji’ye bilimsel destek vermektedir. Aydem Yenilenebilir Enerji ve Tübitak MAM  tarafından Şanlıuraf-Ceylanpınar TİGEM’de kurulacak olan 10 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinde Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından yerli olarak üretilecek bu hücreler ve modüller kullanılacaktır.

2. Kesilmiş Bifacial Hücrelerinden Güneş Modülü Oluşturulması ve Bifacial Modüller için Test Ünitesinin Geliştirilmesi

Proje, Tübitak-1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir. Projenin amacı hücrelerin ikiye ve üçe kesilerek ribbon dirençlerinin azaltılması ve böylelikle modül gücünün arttırılmasıdır. Bunun yanı sıra bifacial modüller için güneş simülatör test ünitesi geliştirilecektir, böylelikle bifacial modüller için albedo hesaplarının standardize edilmesi hedeflenmektedir.